השאר פרטים ונחזור אליך

Leave this empty:

072-2163732
למידע
נוסף
למידע
נוסף

משאיות חדשות ואמינות ישירות מבית היבואן

אחזקה, אחריות ותפעול מלא ומקצועי לאורך כל התקופה

תשלום קבוע
וידוע מראש

מעל 10 שנות ניסיון
עם צי של 1,500 משאיות

מתן שירות למאות
לקוחות בשוק

*כפוף לתקנון במשרדי החברה